Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD 

Szkolenie otwarte lub zamknięte dla zorganizowanych grup

Ilość uczestników:

4-12 osób

Czas trwania:

40 godzin szkoleniowych
(stacjonarne 2 dni szkolenia + szkolenie on-line)

Koszt:

4740,00zł/osoba

Szkolenie na raty - wygodnie i szybko!

Za to szkolenie możesz w wygodny sposób zapłacić w 4, 8 lub 12 ratach! Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i telefonu!
Chcesz skorzystać z rat? Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Terminy szkoleń stacjonarnych

2023 rok:

20-21 listopada – CIESZYN

*Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania danego szkolenia, jeżeli nie zostanie zebrana grupa szkoleniowa lub z powodów niezależnych od Organizatora. Osoby zapisane na termin, który został odwołany, przeniesione zostaną bezpłatnie na inny termin wymieniony wyżej.

Cel główny szkolenia

Zdobycie umiejętności i praktyki w diagnozowaniu i pracy z dziećmi z podejrzeniem FASD, potwierdzonej certyfikatami University of Washington w Seattle i Polskiego Instytutu FASD, których nie zdobędziesz nigdzie indziej w Europie!

Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy służb mundurowych, osoby wspierające pieczę zastępczą.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • posługiwania się 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Waszyngtońskim,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej interdyscyplinarnej diagnozy FASD,
 • posługiwania się oryginalnym programem do wykrywania dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • elitarne szkolenie przeprowadzone wspólnie i wg standardów University of Washington w Seattle,
 • uprawnienia certyfikowanego diagnosty FASD,
 • certyfikat ukończenia szkolenia on-line I stopnia, wystawiony przez Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network z Seattle,
 • certyfikat ukończenia szkolenia uzupełniającego II stopnia i obserwacji diagnoz wystawiony przez Polski Instytut FASD,
 • oryginalny 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny w polskiej wersji językowej,
 • przeszkolenie w obsłudze oraz dostęp do oprogramowania do badan dysmorfii (FAS Facial Photographic Analysis Software),
 • w cenę szkolenia wliczone są obiady każdego dnia i przerwy kawowe w trakcie całego szkolenia,

Możliwość przynależenia do ogólnopolskiej sieci diagnostycznej:

 • wsparcie merytoryczne i techniczne,
 • możliwość udziału w największych ogólnopolskich i zagranicznych badaniach naukowych FASD.

Zagadnienia

 • zaznajomienie się z tematyką FASD,
 • omówienie faktów i mitów wokół FASD,
 • poznanie grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazań do diagnostyki,
 • poznanie wyzwań diagnostycznych,
 • omówienie potrzeby diagnostyki różnicowej w uwarunkowaniu specyfiki rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • prawidłowe zastosowanie 4-cyfrowego kodu diagnostycznego,
 • zapoznanie się ze skutkami odrzucenia i zaburzeniami przywiązania,
 • omówienie skutków traumy oraz mechanizmów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej,
 • omówienie sensu grupowej pomocy psychologicznej,
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,
 • planowanie bezpiecznego domu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzin zastępczych i adopcyjnych,
 • obsługa programu do analizy dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Program szkolenia

ZJAZD (poniedziałek, wtorek)
Godziny: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek 9:00-17:00

Warunki zgłoszenia na szkolenie

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej),
 • wpłata zaliczki w wysokości 2700,00zł na konto Polskiego Instytutu FASD:
  ING BANK ŚLĄSKI: 05 1050 1070 1000 0090 8186 4903
 • przesłanie wypełnionego formularza, potwierdzenia wpłaty zaliczki oraz skanu dokumentu (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu itp.) na adres zarzad@pi-fasd.org
 • kolejna wpłata reszty ceny na w/w konto płatna najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Chcesz skorzystać z szybkich i wygodnych rat? Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Wsparcie poszkoleniowe

Po szkoleniu postanawiasz stworzyć zespół diagnostyczny, masz do nas pytania, a może jakieś sprawy techniczne?

Dostajesz od nas w GRATISIE 3 godziny wsparcia po szkoleniu! Po ich wykorzystaniu, każde następne 5 minut to tylko 17,00zł!

Istnieje możliwość wykupienia kolejnych pakietów. W pakiecie zawsze taniej!

 • 1,5h – 290,00zł
 • 3h – 580,00zł
 • 6h – 1160,00zł
 • 10h – 1940,00zł
 • 14h – 2720,00zł

 

Jeżeli chcesz wykupić wsparcie dla swojej instytucji:

 • skontaktuj się z nami mailowo: zarzad@pi-fasd.org
 • w mailu podaj interesującą Cię ilość godzin oraz wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury,
 • prześlemy Ci fakturę proforma do opłacenia.

 

Jeżeli chcesz wykupić wsparcie, a jesteś osobą prywatną:

 • wpłać określoną kwotę na konto Polskiego Instytutu FASD:
  ING BANK ŚLĄSKI: 05 1050 1070 1000 0090 8186 4903
 • poinformuj nas o tym mailowo: zarzad@pi-fasd.org

Opienie o szkoleniu

 • „Dziekuję za ogromną dawkę wiedzy, bardzo profesjonalne podejście do jej przekazania. Dużą wartością była możliwość uczestniczenia w praktycznej części i obserwacja diagnozy na każdym jej etapie. Jednocześnie można było wypowiadać pytania i wątpliwości bez obawy przed oceną. Partnerskie podejście do uczestnika szkolenia.” Sylwia
 • Szkolnie „Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD” oceniam bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Było ciekawe, inspirujące i FASCYNUJĄCE! Możliwość uczestniczenia w diagnozie przeprowadzonej przez zespół specjalistów była niezwykłym doświadczeniem. Każde zadane przez uczestników pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Prowadzący bardzo sympatyczni i zaangażowani w swoją pracę. Widać, że osoby pracujące w Instytucie kochają to co robią. Można było zauważyć profesjonalizm, który bardzo cenię.Renata
 • „Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Prowadzący posiadają wysoki poziom wiedzy oraz są zaangażowani w swoją pracę całym sobą. Szkolenie uważam za bardzo owocne. Dziękuję za przekazaną wiedzę i profesjonalizm!Iwona

Osoby zaangażowane w szkolenie

Janusz Morawiec

Prowadzący szkolenie

Kluczowe informacje

 • Działam w oparciu o najwyższe Standardy i zgodnie z kodeksem etyki trenera, co oznacza, że moje szkolenia są efektywne, a ich efekty są mierzalne. W pracy kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji w życie, dzięki czemu szkolenia niosą za sobą realne korzyści dla uczestników i organizacji.
 • Ponad 1 000 godzin w prowadzeniu szkoleń i pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji,
 • angażuję uczestników w proces uczenia się, poprzez różnorodne metody aktywizujące,
 • laureat nagrody „Przyjaciel Dzieci 2019”,
 • wieloletni praktyk w pracy z dziećmi z FASD i ich rodzinami,
 • posiadacz Certyfikatu Trenera Biznesu,
 • pasjonat samodoskonalenia, uczenia i rozwoju osobistego,
 • posiadacz certyfikatu specjalisty i diagnosty FASD, nadany przez dr. Susan Astley (Hemingway) dyrektor kliniki FASDPN przy Uniwersytecie Waszyngtońskim,
 • Fundator Fundacji Awes,
 • Prezes Zarządu Polskiego Instytutu FASD,
 • Prezes Zarządu Awes Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 • CEO Awes Group;
 • W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • członek rady konsultacyjnej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Znawca z tematów: traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży oraz alternatywnych metod nauki i edukacji domowej.

Czym się wyróżniam?

 • jestem specjalistą z zakresu prowadzonych szkoleń – przekazuję wiedzę i umiejętności zdobyte na drodze praktycznych doświadczeń, odwołując się do ich strony merytorycznej,
 • tworzę szkolenia od podstaw – nie korzystam z szablonów i schematycznego działania, za każdym razem dostosowując szkolenia do konkretnej branży, firmy i grupy uczestników,
 • jestem energiczny i pracuję z pasją, dzięki czemu potrafię nawiązać wspaniały kontakt z uczestnikami,
 • podejmuję się tylko tych zadań, które mogę wykonać perfekcyjnie, ponieważ swoją pracę traktuję poważnie.

Tematyka szkoleń

Obszary tematyczne, z których szkolę, doradzam lub prowadzę mentoring: 

 • Kompletna i praktyczna wiedza z zakresu FASD.
 • Specjalistyczne szkolenie „Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD”.
 • Kompletna wiedza w zakresie dziecka z FASD w procesie edukacji.
 • Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD.
 • Dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, adopcyjnej – jak sobie poradzić z takim wyzwaniem?
 • Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.
 • Efektywna praca zespołowa, metody pracy zespołowej, zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie, umiejętność organizacji i planowania zadań i wiele innych.

Ponad to, prowadzę:

 • szkolenia integracyjne dla różnych szczebli zarządzania: połączenie integracji ze szkoleniem,
 • projekty rozwojowe, doradcze i konsultingowe dla firm.

Jakie są moje szkolenia?

Prowadzone przeze mnie szkolenia są niepowtarzalne:

 • Zawierają praktyczne rozwiązania problemów, które można napotkać w codziennej pracy,
 • uwzględniają specyfikę branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia,
 • prowadzone są przy ciągłej interakcji z uczestnikami, dzięki temu warsztaty nabierają interesującej formy oraz właściwego grupie tempa,
 • kładę nacisk na zmianę postawy uczestników, dzięki czemu stosują oni w praktyce przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętności.

Dzięki bazowaniu na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, uczestnicy są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

 

Wybrani klienci i odbiorcy szkoleń

 • Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie,
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach,
 • Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • „ATELIER” Centrum Profilaktyki i Reedukacji,
 • ROPS-y,
 • MOPS-y,
 • PCPR-y,
 • Powiaty,
 • Urzędy miast,
 • Urzędy gmin,
 • Dom Dziecka w Cieszynie,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Miejskie Domy Kultury,
 • Przedszkola,
 • Szkoły podstawowe,
 • Szkoły ponadpodstawowe,
 • … i wiele innych!

Kontakt

Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące mojego doświadczenia i kompetencji  – zapraszam do kontaktu w celu doprecyzowania szczegółów współpracy.

mgr Sylwia Ryżewska

Prowadząca szkolenie / obsługa techniczna szkolenia

Wiceprezes Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Awes, Wiceprezes Zarządu Awes Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, CEO Awes Group, Specjalista FASD.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.