Certyfikowany diagnosta i specjalista FASD

Ilość uczestników:

3-5 osób

Czas trwania:

44 godziny szkoleniowe
(stacjonarne 2 dni + kurs on-line)

Koszt:

3400,00zł od osoby

Terminy szkoleń

2021 rok:

 • 13-14 października,
 • 17-18 listopada,
 • 8-9 grudnia.

2022 rok:

 • 12-13 stycznia,
 • 16-17 luty,
 • 16-17 marca.

Cel główny szkolenia

Zdobycie umiejętności i praktyki w diagnozowaniu i pracy z dziećmi z podejrzeniem FASD, potwierdzonej certyfikatami University of Washington w Seattle i Polskiego Instytutu FASD, których nie zdobędziesz nigdzie indziej w Europie!

Uczestnikami szkolenia mogą być

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy służb mundurowych, osoby wspierające pieczę zastępczą.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • posługiwania się 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Waszyngtońskim,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej interdyscyplinarnej diagnozy FASD,
 • posługiwania się oryginalnym programem do wykrywania dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • elitarne szkolenie przeprowadzone ściśle wg standardów University of Washington w Seattle,
 • uprawnienia certyfikowanego diagnosty i specjalisty FASD,
 • certyfikat ukończenia kursu on-line wystawiony przez Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network z Seattle,
 • certyfikat ukończenia kursu i uczestnictwa w diagnozach wystawiony przez Polski Instytut FASD,
 • oryginalny 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny w polskiej wersji językowej,
 • dostęp do oprogramowania do badan dysmorfii (FAS Facial Photographic Analysis Software),
 • w cenę szkolenia wliczona przerwa kawowa w trakcie całego szkolenia,
 • dwa zestawy obiadowe,
 • 20% rabatu na coroczny zjazd certyfikowanych diagnostów i specjalistów FASD,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD,
 • 5% rabatu na wszystkie szkolenia organizowane przez Polski Instytut FASD.

Możliwość przynależenia do ogólnopolskiej sieci diagnostycznej:

 • przeprowadzania diagnoz i szkoleń wg ujednoliconych standardów Polskiego Instytutu FASD,
 • zapewnienie rejonizacji dla pełnego zespołu diagnostycznego i możliwości zarabiania poprzez zastosowanie ujednoliconego cennika w całej sieci diagnostycznej,
 • wsparcie merytoryczne i techniczne,
 • możliwość udziału w największych ogólnopolskich i zagranicznych badaniach naukowych FASD.

Zagadnienia

 • zaznajomienie się z tematyką FASD,
 • omówienie faktów i mitów wokół FASD,
 • poznanie grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazań do diagnostyki,
 • poznanie wyzwań diagnostycznych,
 • omówienie potrzeby diagnostyki różnicowej w uwarunkowaniu specyfiki rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • prawidłowe zastosowanie 4-cyfrowego kodu diagnostycznego,
 • zapoznanie się ze skutkami odrzucenia i zaburzeniami przywiązania,
 • omówienie skutków traumy oraz mechanizmów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej,
 • omówienie sensu grupowej pomocy psychologicznej,
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,
 • planowanie bezpiecznego domu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych,
 • obsługa programu do analizy dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Program szkolenia

ZJAZD (środa, czwartek)
Godziny: środa 8:00-20:00, czwartek 8:00-20:00

Przebieg:
Warsztat, wykład, case study, rozmowy z członkami zespołu diagnostycznego przeszkolonego w University of Washington w Seattle, obserwacja i częściowe uczestnictwo w diagnozie przeprowadzanej ściśle wg standardów Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network przez interdyscyplinany zespół diagnostyczny.

Warunki zgłoszenia na szkolenie

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej),
 • wpłata zaliczki 1700,00zł na konto Polskiego Instytutu FASD:
  BS Ustroń 79 8129 0004 2001 0026 7142 0001
 • przesłanie wypełnionego formularza, potwierdzenia wpłaty zaliczki oraz skanu dokumentu (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu itp.) na adres zarzad@pi-fasd.org
 • kolejna wpłata w wysokości 1700,00zł na w/w konto płatna najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Opienie o szkoleniu

 • “Dziekuję za ogromną dawkę wiedzy, bardzo profesjonalne podejście do jej przekazania. Dużą wartością była możliwość uczestniczenia w praktycznej części i obserwacja diagnozy na każdym jej etapie. Jednocześnie można było wypowiadać pytania i wątpliwości bez obawy przed oceną. Partnerskie podejście do uczestnika szkolenia.” Sylwia
 • Szkolnie “Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD” oceniam bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Było ciekawe, inspirujące i FASCYNUJĄCE! Możliwość uczestniczenia w diagnozie przeprowadzonej przez zespół specjalistów była niezwykłym doświadczeniem. Każde zadane przez uczestników pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Prowadzący bardzo sympatyczni i zaangażowani w swoją pracę. Widać, że osoby pracujące w Instytucie kochają to co robią. Można było zauważyć profesjonalizm, który bardzo cenię.Renata

Osoby zaangażowane w szkolenie

Janusz Morawiec

Prowadzący szkolenie

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, certyfikowany Trener i szkoleniowiec.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez Susan J. (Astley) Hemingway – Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej.

lek. med. Mariusz Kozik

Prowadzący szkolenie

Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii, specjalista FASD. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Współwłaściciel Poradni Rodzinnej i Specjalistycznej Salus w Ustroniu oraz Członek Zarządu i lekarz konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle.

mgr Joanna Talaga

Prowadząca szkolenie

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalnościach psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia pracy i organizacji. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Kwalifikacje pedagogiczne nabyła w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J (Astley) Hemingway. Członkini zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Ewa Sikora

Prowadząca szkolenie

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w każdym wieku z afazją, całościowymi zaburzeniami rozwoju, wadami wymowy czy opóźnionym rozwojem mowy. W pracy z małymi dziećmi bliskie jest jej podejście podążania za dzieckiem dzięki czemu terapia logopedyczna nie kojarzy się z nudą ale jest dobrą zabawą. W swojej praktyce klinicznej korzysta z uznanych modeli i narzędzi terapeutycznych. Stale wzbogaca swoje umiejętności, dokształcając się na kursach i warsztatach.

Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle. Członek zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Łukasz Kisiała

Prowadzący szkolenie

Fizjoterapeuta, dyplomowany masażysta i certyfikowany terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Absolwent Fizjoterapii na WSA Bielsko-Biała. Absolwent szkoły masażu w ZDZ Katowice.

Uczestnik szkolenia Terapii czaszkowo-krzyżowej opartej na osteopatii w Centrum Wiedzy Praktycznej w Warszawie. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał podczas takich szkoleń, jak Funkcjonalna Terapia Manualna, czy Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.

Specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończył kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle. Członek zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Sylwia Ryżewska

Obsługa techniczna szkolenia

Członek Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Wiceprezes Zarządu Fundacji Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Specjalista FASD.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.