Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD  

Ilość uczestników:

2-6 osób

Czas trwania:

41 godzin szkoleniowych
(stacjonarne 2 dni + kurs on-line)

Miejsce szkolenia:

Kraków

Koszt:

od 3770,00zł - 4400,00zł netto/osoba

Szkolenie na raty - wygodnie i szybko!

Za to szkolenie możesz w wygodny sposób zapłacić w 4, 8 lub 12 ratach! Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i telefonu!
Chcesz skorzystać z rat? Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Terminy szkoleń

2022 rok:

 • 29-30 lipca

Cel główny szkolenia

Zdobycie umiejętności i praktyki w diagnozowaniu i pracy z dziećmi z podejrzeniem FASD, potwierdzonej certyfikatami University of Washington w Seattle i Polskiego Instytutu FASD, których nie zdobędziesz nigdzie indziej w Europie!

Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy służb mundurowych, osoby wspierające pieczę zastępczą.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • posługiwania się 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Waszyngtońskim,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej interdyscyplinarnej diagnozy FASD,
 • posługiwania się oryginalnym programem do wykrywania dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • elitarne szkolenie przeprowadzone ściśle wg standardów University of Washington w Seattle,
 • uprawnienia certyfikowanego diagnosty i specjalisty FASD,
 • certyfikat ukończenia kursu on-line wystawiony przez Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network z Seattle,
 • certyfikat ukończenia kursu i uczestnictwa w diagnozach wystawiony przez Polski Instytut FASD,
 • oryginalny 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny w polskiej wersji językowej,
 • dostęp do oprogramowania do badan dysmorfii (FAS Facial Photographic Analysis Software),
 • w cenę szkolenia wliczona przerwa kawowa w trakcie całego szkolenia,
 • dwa zestawy obiadowe,
 • 20% rabatu na coroczny zjazd certyfikowanych diagnostów i specjalistów FASD,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD,
 • 5% rabatu na wszystkie szkolenia organizowane przez Polski Instytut FASD.

Możliwość przynależenia do ogólnopolskiej sieci diagnostycznej:

 • przeprowadzania diagnoz i szkoleń wg ujednoliconych standardów Polskiego Instytutu FASD,
 • zapewnienie rejonizacji dla pełnego zespołu diagnostycznego i możliwości zarabiania poprzez zastosowanie ujednoliconego cennika w całej sieci diagnostycznej,
 • wsparcie merytoryczne i techniczne,
 • możliwość udziału w największych ogólnopolskich i zagranicznych badaniach naukowych FASD.

Zagadnienia

 • zaznajomienie się z tematyką FASD,
 • omówienie faktów i mitów wokół FASD,
 • poznanie grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazań do diagnostyki,
 • poznanie wyzwań diagnostycznych,
 • omówienie potrzeby diagnostyki różnicowej w uwarunkowaniu specyfiki rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • prawidłowe zastosowanie 4-cyfrowego kodu diagnostycznego,
 • zapoznanie się ze skutkami odrzucenia i zaburzeniami przywiązania,
 • omówienie skutków traumy oraz mechanizmów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej,
 • omówienie sensu grupowej pomocy psychologicznej,
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,
 • planowanie bezpiecznego domu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych,
 • obsługa programu do analizy dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Program szkolenia

ZJAZD (środa, czwartek)
Godziny: środa 8:00-20:00, czwartek 8:00-17:00

Przebieg:
Warsztat, wykład, case study, rozmowy z członkami zespołu diagnostycznego przeszkolonego w University of Washington w Seattle, obserwacja i częściowe uczestnictwo w diagnozie przeprowadzanej ściśle wg standardów Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network przez interdyscyplinany zespół diagnostyczny.

Warunki zgłoszenia na szkolenie

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej),
 • wpłata zaliczki 50% wartości szkolenia na konto Polskiego Instytutu FASD:
  BS Ustroń 79 8129 0004 2001 0026 7142 0001
 • przesłanie wypełnionego formularza, potwierdzenia wpłaty zaliczki oraz skanu dokumentu (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu itp.) na adres zarzad@pi-fasd.org
 • kolejna wpłata reszty ceny na w/w konto płatna najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Chcesz skorzystać z szybkich i wygodnych rat? Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Opienie o szkoleniu

 • „Dziekuję za ogromną dawkę wiedzy, bardzo profesjonalne podejście do jej przekazania. Dużą wartością była możliwość uczestniczenia w praktycznej części i obserwacja diagnozy na każdym jej etapie. Jednocześnie można było wypowiadać pytania i wątpliwości bez obawy przed oceną. Partnerskie podejście do uczestnika szkolenia.” Sylwia
 • Szkolnie „Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD” oceniam bardzo wysoko, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Było ciekawe, inspirujące i FASCYNUJĄCE! Możliwość uczestniczenia w diagnozie przeprowadzonej przez zespół specjalistów była niezwykłym doświadczeniem. Każde zadane przez uczestników pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Prowadzący bardzo sympatyczni i zaangażowani w swoją pracę. Widać, że osoby pracujące w Instytucie kochają to co robią. Można było zauważyć profesjonalizm, który bardzo cenię.Renata
 • „Szkolenie na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Prowadzący posiadają wysoki poziom wiedzy oraz są zaangażowani w swoją pracę całym sobą. Szkolenie uważam za bardzo owocne. Dziękuję za przekazaną wiedzę i profesjonalizm!Iwona

Osoby zaangażowane w szkolenie

Janusz Morawiec

Prowadzący szkolenie

Kluczowe informacje

 • Działam w oparciu o najwyższe Standardy i zgodnie z kodeksem etyki trenera, co oznacza, że moje szkolenia są efektywne, a ich efekty są mierzalne. W pracy kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji w życie, dzięki czemu szkolenia niosą za sobą realne korzyści dla uczestników i organizacji.
 • Ponad 1 000 godzin w prowadzeniu szkoleń i pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji,
 • prowadzę szkolenia stacjonarne, bez używania prezentacji multimedialnych i wykładów – zamiast tego realnie angażuję uczestników w proces uczenia się, poprzez różnorodne metody aktywizujące,
 • laureat nagrody „Przyjaciel Dzieci 2019”,
 • wieloletni praktyk w pracy z dziećmi z FASD i ich rodzinami,
 • posiadacz Certyfikatu Trenera Biznesu,
 • pasjonat samodoskonalenia, uczenia i rozwoju osobistego,
 • posiadacz certyfikatu specjalisty i diagnosty FASD, nadany przez dr. Susan Astley (Hemingway) dyrektor kliniki FASDPN przy Uniwersytecie Waszyngtońskim,
 • Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka,
 • Prezes Zarządu Polskiego Instytutu FASD,
 • Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lewin” – ośrodek terapii uzależnień,
 • W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • członek rady konsultacyjnej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Znawca z tematów: traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży oraz alternatywnych metod nauki i edukacji domowej.

Czym się wyróżniam?

 • jestem specjalistą z zakresu prowadzonych szkoleń – przekazuję wiedzę i umiejętności zdobyte na drodze praktycznych doświadczeń, odwołując się do ich strony merytorycznej,
 • angażuję uczestników w szkolenie, prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów ,
 • tworzę szkolenia od podstaw – nie korzystam z szablonów i schematycznego działania, za każdym razem dostosowując szkolenia do konkretnej branży, firmy i grupy uczestników,
 • jestem energiczny i pracuję z pasją, dzięki czemu potrafię nawiązać wspaniały kontakt z uczestnikami,
 • podejmuję się tylko tych zadań, które mogę wykonać perfekcyjnie, ponieważ swoją pracę traktuję poważnie.

Tematyka szkoleń

Obszary tematyczne, z których szkolę, doradzam lub prowadzę mentoring: 

 • Kompletna i praktyczna wiedza z zakresu FASD.
 • Specjalistyczne szkolenie „Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD”.
 • Kompletna wiedza w zakresie dziecka z FASD w procesie edukacji.
 • Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD.
 • Dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, adopcyjnej – jak sobie poradzić z takim wyzwaniem?
 • Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.
 • Efektywna praca zespołowa, metody pracy zespołowej, zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie, umiejętność organizacji i planowania zadań.

Ponad to, prowadzę:

 • szkolenia integracyjne dla różnych szczebli zarządzania: połączenie integracji ze szkoleniem,
 • projekty rozwojowe, doradcze i konsultingowe dla firm.

Jakie są moje szkolenia?

Prowadzone przeze mnie szkolenia są niepowtarzalne:

 • Zawierają praktyczne rozwiązania problemów, które można napotkać w codziennej pracy,
 • uwzględniają specyfikę branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia,
 • prowadzone są przy ciągłej interakcji z uczestnikami, dzięki temu warsztaty nabierają interesującej formy oraz właściwego grupie tempa, bez użycia prezentacji multimedialnych i wykładów,
 • kładę nacisk na zmianę postawy uczestników, dzięki czemu stosują oni w praktyce przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętności.

Podczas wszystkich moich szkoleń stosuję cykl Kolba, czyli system nauki poprzez doświadczenie – oznacza to, że uczestnicy najpierw wykonują ćwiczenie, po jego omówieniu przyswajają teorię, a następnie przekładają na realne zastosowanie.

Dzięki bazowaniu na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, uczestnicy są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

 

Wybrani klienci i odbiorcy szkoleń

 • Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie,
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach,
 • Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • „ATELIER” Centrum Profilaktyki i Reedukacji,
 • ROPS-y,
 • MOPS-y,
 • PCPR-y,
 • Powiaty,
 • Urzędy miast,
 • Urzędy gmin,
 • Dom Dziecka w Cieszynie,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Miejskie Domy Kultury,
 • Przedszkola,
 • Szkoły podstawowe,
 • Szkoły ponadpodstawowe,
 • … i wiele innych!

Kontakt

Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące mojego doświadczenia i kompetencji  – zapraszam do kontaktu w celu doprecyzowania szczegółów współpracy.

lek. med. Mariusz Kozik

Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii, specjalista FASD. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Współwłaściciel Poradni Rodzinnej i Specjalistycznej Salus w Ustroniu oraz Członek Zarządu i lekarz konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle.

mgr Łukasz Kisiała

Prowadzący szkolenie

Fizjoterapeuta, dyplomowany masażysta i certyfikowany terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Absolwent Fizjoterapii na WSA Bielsko-Biała. Absolwent szkoły masażu w ZDZ Katowice.

Uczestnik szkolenia Terapii czaszkowo-krzyżowej opartej na osteopatii w Centrum Wiedzy Praktycznej w Warszawie. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał podczas takich szkoleń, jak Funkcjonalna Terapia Manualna, czy Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.

Specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończył kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle. Członek zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Sylwia Ryżewska

Prowadząca szkolenie / obsługa techniczna szkolenia

Wiceprezes Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Specjalista FASD.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.