Certyfikowany diagnosta i specjalista FASD

Ilość uczestników:

5-8 osób

Czas trwania:

54 godziny szkoleniowe
stacjonarne (4 dni) + kurs on-line

Koszt:

3800,00zł od osoby

Cel główny szkolenia

Zdobycie umiejętności i praktyki w diagnozowaniu i pracy z dziećmi z podejrzeniem FASD, potwierdzonej certyfikatami University of Washington w Seattle i Polskiego Instytutu FASD.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki, położne, pedagodzy, psycholodzy, neuropsycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci neurorozwojowi, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy służb mundurowych, osoby wspierające pieczę zastępczą.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • posługiwania się 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Waszyngtońskim,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej diagnozy FASD,
 • posługiwania się oryginalnym programem do wykrywania dysmorfii twarzy – FAS Facial Photographic Analysis Software.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • elitarne szkolenie przeprowadzone ściśle wg standardów University of Washington w Seattle,
 • uprawnienia certyfikowanego diagnosty i specjalisty FASD,
 • certyfikat ukończenia kursu on-line wystawiony przez Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network z Seattle,
 • certyfikat ukończenia kursu i uczestnictwa w diagnozach wystawiony przez Polski Instytut FASD,
 • oryginalny 4-Cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny w polskiej wersji językowej,
 • dostęp do oprogramowania do badan dysmorfii (FAS Facial Photographic Analysis Software),
 • możliwość przynależenia do jedynej i ogólnopolskiej sieci diagnostów Polskiego Instytutu FASD,
 • 20% rabatu na coroczny zjazd certyfikowanych diagnostów i specjalistów FASD,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD,
 • 5% rabatu na wszystkie szkolenia organizowane przez Polski Instytut FASD.

Program szkolenia

ZJAZD 1 (20.02.2021r. sobota)
ZJAZD 2 (13.03.2021r. sobota)
Godziny: 8:00 – 16:00

Zagadnienia

 • zaznajomienie się z tematyką FASD,
 • omówienie faktów i mitów wokół FASD,
 • poznanie grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazań do diagnostyki,
 • poznanie wyzwań diagnostycznych,
 • omówienie potrzeby diagnostyki różnicowej w uwarunkowaniu specyfiki rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • prawidłowe zastosowanie 4-cyfrowego kodu diagnostycznego,
 • zapoznanie się ze skutkami odrzucenia i zaburzeniami przywiązania,
 • poznanie podstaw neurofizjologii i rozwoju emocjonalnego dziecka,
 • omówienie skutków traumy oraz mechanizmów przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej,
 • omówienie sensu grupowej pomocy psychologicznej,
 • ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,
 • rozpoznanie symptomów odrzucenia i jego konsekwencji,
 • planowanie bezpiecznego domu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych.

Na zakończenie pierwszego zjazdu wszyscy uczestnicy otrzymają indywidualny dostęp do platformy, na której przeprowadzany jest kurs online (20 godzin szkoleniowych).

Program szkolenia

ZJAZD 3 i 4 (17-18.03.2021r. środa i czwartek)
Godziny: środa 11:00-20:00, czwartek 11:00-20:00

Przebieg:
Obserwacja i częściowe uczestnictwo w 2-óch diagnozach przeprowadzanych ściśle
wg standardów Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network
przez interdyscyplinany zespół diagnostyczny.

Warunki zgłoszenia na szkolenie

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej),
 • wpłata zaliczki 700,00zł na konto Polskiego Instytutu FASD,
 • przesłanie wypełnionego formularza, potwierdzenia wpłaty zaliczki oraz skanu dokumentu (dyplom ukończenia studiów, prawo wykonywania zawodu itp.) na adres zarzad@pi-fasd.org
 • kolejna wpłata w wysokości 1550,00zł płatna do dnia 31.12.2020r, ostatnia wpłata w wysokości 1550,00zł płatna do dnia 31.01.2021r.

Osoby zaangażowane w szkolenie

Janusz Morawiec

Prowadzący szkolenie

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.

lek. med. Mariusz Kozik

Prowadzący szkolenie

Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii, specjalista FASD. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Współwłaściciel Poradni Rodzinnej i Specjalistycznej Salus w Ustroniu oraz Członek Zarządu i lekarz konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle.

mgr Joanna Talaga

Prowadząca szkolenie

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalnościach psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia pracy i organizacji. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Kwalifikacje pedagogiczne nabyła w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J (Astley) Hemingway. Członkini zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Alina Zorychta

Prowadząca szkolenie

Absolwentka filologii polskiej o specjalności logopedycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych pn. neurologopedia z elementami tyflologopedii na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J (Astley) Hemingway. Członkini zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Łukasz Kisiała

Prowadzący szkolenie

Fizjoterapeuta, dyplomowany masażysta i certyfikowany terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Absolwent Fizjoterapii na WSA Bielsko-Biała. Absolwent szkoły masażu w ZDZ Katowice.

Uczestnik szkolenia Terapii czaszkowo-krzyżowej opartej na osteopatii w Centrum Wiedzy Praktycznej w Warszawie. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał podczas takich szkoleń, jak Funkcjonalna Terapia Manualna, czy Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.

Specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończył kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle. Członek zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Sylwia Ryżewska

Obsługa techniczna szkolenia

Członek Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Wiceprezes Zarządu Fundacji Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Specjalista FASD.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog i Dyrektor niemałej firmy. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.