Diagnostyka

Pełna diagnostyka FASD

Chcesz sfinansować diagnozę za pomocą szybkich i tanich rat?

Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Ilość specjalistów: 5
Czas trwania: ok 5-6h
Cena: od 1740zł

W naszej placówce diagnozę przeprowadza interdyscyplinarny zespół specjalistów uprawnionych do diagnozowania FAS/FASD, posiadający umiejętności oceny neuropsychologicznej oraz funkcji ośrodkowego układu nerwowego. Cała diagnoza przeprowadzana jest w ciągu jednego dnia. Wynik diagnozy tego samego dnia.

Etapy diagnozy:

 • Zebranie całej dostępnej dokumentacji o dziecku i omówienie przypadku przez interdyscyplinarny zespół wyszkolony w University of Washington w Seattle, USA.
 • Pogłębiony wywiad przeprowadzony przez członków interdyscyplinarnego zespołu.
 • Wykonanie i analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego – FAS Facial Photographic Analysis Software.
 • Diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego logopedę do diagnozowania FASD.
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego psychologa do diagnozowania FASD.
 • Podstawowe badanie neurologiczne przeprowadzone przez doświadczonego i uprawnionego fizjoterapeutę do diagnozowania FASD.
 • Badanie lekarskie przeprowadzone przez doświadczonego lekarza medycyny uprawnionego do diagnozowania FASD.
 • Narada zespołu diagnostycznego, omówienie wyników i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD 4-Digit Diagnostic Code.
 • Sporządzenie i wydanie obszernego oraz niepodważalnego dokumentu medycznego dotyczącego diagnozy FASD, podpisanego przez cały zespół i zawierający zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

WSZYSTKIE TESTY I BADANIA SĄ PRZEPROWADZANE TYLKO NA WYSTANDARYZOWANYCH NARZĘDZIACH DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ WYKONANE PRZEZ UPRAWNIONYCH DO NICH SPECJALISTÓW

W skład naszego zespołu klinicznego wchodzą:

 • lekarz medycyny (psychoterapeuta),
 • psycholog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • praktyk w pracy z rodzinami dzieci z FASD.

Dzięki rozbudowanym systemom informatycznym, cały zespół jest w stanie konsultować się pomiędzy sobą, i w trakcie badań nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co znacznie usprawnia diagnozę i robi ją bardziej szczegółową. Rodzina zgłaszająca się do nas, w tym samym dniu otrzymuje pełną diagnozę kliniczną (medyczną), która jest niepodważalna i musi być akceptowana przez wszystkie instytucje. Oprócz diagnozy zostają również wydane zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju dzieci i młodzieży

Ilość specjalistów: 4

Czas trwania: ok. 4-5h

Cena: 1700zł

Diagnoza przeprowadzana jest przez 4-ro osobowy skład kliniczny, który zbiera się w jednym dniu i czasie, aby dokładnie zapoznać się z dokumentacją medyczną i przeprowadzić precyzyjny wywiad. W późniejszych krokach przeprowadzane są badania i testy przy pomocy standaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Taka forma przeprowadzania badania wyklucza ewentualne błędy diagnostyczne oraz może wskazać wszystkie obszary zaburzeń.

W skład naszego zespołu klinicznego wchodzą:

 • lekarz medycyny (psychoterapeuta),
 • psycholog,
 • neurologopeda,
 • fizjoterapeuta.

Dzięki rozbudowanym systemom informatycznym, cały zespół jest w stanie konsultować się pomiędzy sobą, i w trakcie badań nie muszą znajdować się w tym samym pomieszczeniu, co znacznie usprawnia diagnozę i robi ją bardziej szczegółową. Rodzina zgłaszająca się do nas w tym samym dniu otrzymuje pełną diagnozę kliniczną (medyczną), która jest niepodważalna i musi być akceptowana przez wszystkie instytucje. Oprócz diagnozy zostają również wydane zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MediRaty