Polski Instytut FASD Sp. z o.o.

Polski Instytut FASD,  jest jedyną w Polsce instytucją, której działania są skupione na badaniach przez specjalnie powołane interdyscyplinarne zespoły naukowe i ściśle współpracującą z University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network.

Główną misją Instytutu jest wszechstronna działalność związana z FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), którą realizujemy min. poprzez:

  • Prowadzenie badań naukowych
  • Wydawanie czasopism i periodyków
  • Współpracę z uczelniami wyższymi
  • Szkolenia certyfikowanych diagnostów FASD
  • Szkolenia dla pedagogów, specjalistów i rodzin dzieci z FASD
  • Organizację konferencji i seminariów

Polski Instytut FASD  przeszkolił już prawie 100 specjalistów w całej Polsce wraz z University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network i jako jedyny w Polsce i Europie otrzymał pozwolenie do przeprowadzenia szkolenia i wydawania certyfikatów diagnostów FASD zgodnie ze standardami FAS Diagnostic & Prevention Network. Więcej informacji TUTAJ

Jesteśmy jedną z ośmiu jednostek na świecie, trzecią w Europie oraz jedyną w Polsce, której wyniki badań i współpracy są publikowane na stronach  FAS Diagnostic & Prevention Network pod kierownictwem Susan J. Hemingway (Astley).

Prowadzimy ciągły nabór na certyfikowane szkolenia diagnostów FASD (interdyscyplinarne zastosowanie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego, przeprowadzane ściśle wg standardów FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle.

Zapisy na szkolenie – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje (uczelnie, szpitale, kliniki) oraz osoby zainteresowane tematem FASD lub przystąpieniem do interdyscyplinarnego zespołu badawczego – KLIKNIJ TUTAJ