Struktura Polskiego Instytutu FASD

Zarząd

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu

Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator Fundacji AWES, Prezes Zarządu AWES Medical, CEO AWES Group, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, wice przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, praktyk w temacie FASD, Manager, „Trener Biznesu” i konsultant.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), długoletni praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Dzięki jego staraniom Polski Instytut FASD  otrzymał zgodę na szkolenie diagnostów FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.
Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FASD. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

mgr Sylwia Ryżewska

Wiceprezes Zarządu

Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Specjalista FASD, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji AWES, Wiceprezes Zarządu Awes Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek terapii uzależnień, CEO Awes Group.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog i Dyrektor niemałej firmy. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.

Rada Programowa

dr n. med. Susan J. (Astley) Hemingway

Profesor Epidemiologii, School of Public Health, Profesor Pediatrii, School of Medicine

Dyrektor Stanowej Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS DPN). Niekwestionowany autorytet w dziedzinie FASD. Twórca 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD. Dr Hemingway uzyskała tytuł licencjata w biologii, tytuł magistra w radiologii i fizjologii, a tytuł doktora za pracę z zakresu epidemiologii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego i Towarzystwa Badawczego Alkoholizmu oraz członkiem stowarzyszenia badawczego w Centrum Rozwoju Człowieka i Niepełnosprawności na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Dr Hemingway jest dyrektorem Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego stanu Waszyngton (FAS DPN). Misją FAS DPN jest zapobieganie zaburzeniom ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) poprzez badania przesiewowe, diagnostykę, interwencję, edukację, politykę zdrowia publicznego i badania. Podstawą tej misji było stworzenie największej na świecie, najbardziej kompleksowej bazy danych klinicznych/badawczych dokonanych dotychczas na ponad 2700 pacjentach ze zdiagnozowanym FASD w ciągu ostatnich 21 lat. Jesteśmy dumni, iż tak znakomita osobistość jak dr Susan J. (Astley) Hemingway, wspiera naszą Fundację swoją wiedzą i doświadczeniem, dostępem do najnowszych badań oraz nasze działania oraz znajduje się z nami w stałym kontakcie.

 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. pedagog specjalny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania naukowe nad edukacją osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, kształceniem integracyjnym i inkluzyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami w rozwoju. Jest autorem ponad dwustu prac naukowych. Opublikował m.in. prace pt. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej, PWN, Warszawa 2020; Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2013; Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2011. Redaktor naczelny czasopisma: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2012-2019 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk i Edukacji, a od roku 2019 jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2015 jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prywatnie miłośnik narciarstwa i piłki nożnej.

dr hab. prof. AGH Adrian Horzyk

Dr hab. profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Habilitował się w dziedzinie informatyki specjalizując się w rozwoju metod sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, inżynierii wiedzy i eksploracji danych. Opracowuje nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania metod sztucznej inteligencji w medycynie oraz rozwijania inżynierii biomedycznej. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji od 2009 roku, a od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Od 2017 roku jest Zastępcą Kierownika Zespołu Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy w eksperymentach przy wielkim zderzaczu hadronów ALICE w CERN. Jest członkiem European Neural Network Society oraz IEEE Senior Member. W 2020 został członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2020 wspiera również działania Polskiego Instytutu FASD jaki członek Rady Programowej.

dr Katarzyna Kutek-Sładek

Doktor nauk społecznych, logopeda, pedagog specjalny, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD, Terapeutka w zakresie Terapii miofunkcyjnej, Terapeutka EEG Biofeedback

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Autorka i realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu pracy z dzieckiem chorującym przewlekle z elementami pierwszej pomocy dla nauczycieli, pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej, komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i innych.
Absolwentka wielu kursów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności, logopedii, doradztwa zawodowego, pierwszej pomocy i ratownictwa.
Prywatnie miłośniczka żeglarstwa z tytułem Młodszego Instruktora Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego oraz jachtowy
sternik morski PZŻ
.

 

dr Barbara Pietrzak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, neurologopeda kliniczny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych, jest wykładowcą w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracuje z dziećmi z różnymi zaburzeniami, ale przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim. Współtwórca programu „Terapia logopedyczna i pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania.”

lek. med. Mariusz Kozik

Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Współwłaściciel Poradni Rodzinnej i Specjalistycznej Salus w Ustroniu oraz Członek Zarządu i lekarz konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle.

lek. med. Ryszard Wranka

Lekarz i specjalista pediatrii. Ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją działalność pediatryczną rozpoczął na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracował przez 8 lat. Tam też polubił pracę z dziećmi i zdecydował się na specjalizację w tej dziedzinie. Połowę specjalizacji odbył na Klinice Pediatrii GCZDz w Katowicach Ligocie, a drugą połowę w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Zaliczył liczne staże i kursy w Katowicach, Zabrzu, Warszawie, Karpaczu, Gdańsku. Po otrzymaniu tytułu specjalisty pediatrii dalszą działalność skupił wokół opieki ambulatoryjnej dzieci.
W Ustroniu zapoznał się z działalnością fundacji Fascynujący Świat Dziecka i tak rozpoczęła się współpraca z fundacją oraz Instytutem.

lek. med. Wojciech Wolanin

Lekarz, ginekolog położnik.

mgr Joanna Biela

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalnościach psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia pracy i organizacji. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Kwalifikacje pedagogiczne nabyła w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J (Astley) Hemingway. Członkini zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.