Struktura Polskiego Instytutu FASD

Zarząd

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator Fundacji AWES, Prezes Zarządu AWES Medical, CEO AWES Group, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, wice przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, praktyk w temacie FASD, Manager, „Trener Biznesu” i konsultant.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), długoletni praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Przewodniczący interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Dzięki jego staraniom Polski Instytut FASD  otrzymał zgodę na szkolenie diagnostów FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.
Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FASD. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

mgr Sylwia Ryżewska

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Specjalista FASD, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji AWES, Wiceprezes Zarządu Awes Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – ośrodek terapii uzależnień, CEO Awes Group.

Osoba skromna, empatyczna, uczciwa i zawsze uśmiechnięta. W połączeniu z nieograniczoną umiejętnością zdobywania wiedzy, należy do elity ludzi niezastąpionych. Dietetyk, dyplomowany kosmetolog i Dyrektor niemałej firmy. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway.

Prywatnie miłośnik podróży, lotów w przestworzach i jazdy na motocyklu. Kobieta z wielkim sercem, która przypadkowo spotykając na swojej drodze dzieci chore na FAS, zadecydowała, że nie można ich zostawiać samym sobie. Cały czas poszerza swoją wiedzę na temat FAS, a każdą chwilę wolną poświęca pracy na rzecz Fundacji. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach i akcjach wolontariackich.

Rada Programowa

dr n. med. Susan J. (Astley) Hemingway

Profesor Epidemiologii, School of Public Health, Profesor Pediatrii, School of Medicine

Dyrektor Stanowej Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS DPN). Niekwestionowany autorytet w dziedzinie FASD. Twórca 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD. Dr Hemingway uzyskała tytuł licencjata w biologii, tytuł magistra w radiologii i fizjologii, a tytuł doktora za pracę z zakresu epidemiologii. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego i Towarzystwa Badawczego Alkoholizmu oraz członkiem stowarzyszenia badawczego w Centrum Rozwoju Człowieka i Niepełnosprawności na Uniwersytecie Waszyngtońskim. Dr Hemingway jest dyrektorem Sieci Diagnostyki i Profilaktyki Alkoholowego Zespołu Płodowego stanu Waszyngton (FAS DPN). Misją FAS DPN jest zapobieganie zaburzeniom ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) poprzez badania przesiewowe, diagnostykę, interwencję, edukację, politykę zdrowia publicznego i badania. Podstawą tej misji było stworzenie największej na świecie, najbardziej kompleksowej bazy danych klinicznych/badawczych dokonanych dotychczas na ponad 2700 pacjentach ze zdiagnozowanym FASD w ciągu ostatnich 21 lat. Jesteśmy dumni, iż tak znakomita osobistość jak dr Susan J. (Astley) Hemingway, wspiera naszą Fundację swoją wiedzą i doświadczeniem, dostępem do najnowszych badań oraz nasze działania oraz znajduje się z nami w stałym kontakcie.

 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Prof. dr hab. pedagog specjalny, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania naukowe nad edukacją osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną, kształceniem integracyjnym i inkluzyjnym uczniów ze specjalnymi potrzebami w rozwoju. Jest autorem ponad dwustu prac naukowych. Opublikował m.in. prace pt. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej, PWN, Warszawa 2020; Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2013; Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Impuls-UŚ, Kraków-Katowice 2011. Redaktor naczelny czasopisma: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. W latach 2012-2019 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk i Edukacji, a od roku 2019 jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2015 jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Prywatnie miłośnik narciarstwa i piłki nożnej.

dr hab. prof. AGH Adrian Horzyk

Dr hab. profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Habilitował się w dziedzinie informatyki specjalizując się w rozwoju metod sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym, inżynierii wiedzy i eksploracji danych. Opracowuje nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania metod sztucznej inteligencji w medycynie oraz rozwijania inżynierii biomedycznej. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Sztucznej Inteligencji od 2009 roku, a od 2011 roku jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Od 2017 roku jest Zastępcą Kierownika Zespołu Akademii Górniczo-Hutniczej ds. współpracy w eksperymentach przy wielkim zderzaczu hadronów ALICE w CERN. Jest członkiem European Neural Network Society oraz IEEE Senior Member. W 2020 został członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2020 wspiera również działania Polskiego Instytutu FASD jaki członek Rady Programowej.

dr Katarzyna Kutek-Sładek

Dr nauk społecznych, logopeda, pedagog specjalny, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD, Terapeutka w zakresie Terapii miofunkcyjnej, Terapeutka EEG Biofeedback

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Autorka i realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu pracy z dzieckiem chorującym przewlekle z elementami pierwszej pomocy dla nauczycieli, pierwszej pomocy dla pracowników pomocy społecznej, komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i innych.
Absolwentka wielu kursów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy i umiejętności z zakresu niepełnosprawności, logopedii, doradztwa zawodowego, pierwszej pomocy i ratownictwa.
Prywatnie miłośniczka żeglarstwa z tytułem Młodszego Instruktora Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego oraz jachtowy
sternik morski PZŻ
.

 

lek. med. Mariusz Kozik

Lekarz z 25 letnim doświadczeniem i ogromną wiedzą w zakresie psychoterapii. Pracował w takich miejscach jak: Klinika Rehabilitacyjna w Wallenstadtbergu w Szwajcarii, oddział Kardiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Szpital Wojewódzki w Częstochowie, oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie, oddział Kardiologiczny Szpitala Uzdrowiskowego w Ustroniu. Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Współwłaściciel Poradni Rodzinnej i Specjalistycznej Salus w Ustroniu oraz Członek Zarządu i lekarz konsultant w Ośrodku Leczenia Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle.

lek. med. Ryszard Wranka

Lekarz i specjalista pediatrii. Ukończył Akademię Medyczną im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją działalność pediatryczną rozpoczął na Oddziale Pediatrycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie pracował przez 8 lat. Tam też polubił pracę z dziećmi i zdecydował się na specjalizację w tej dziedzinie. Połowę specjalizacji odbył na Klinice Pediatrii GCZDz w Katowicach Ligocie, a drugą połowę w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Zaliczył liczne staże i kursy w Katowicach, Zabrzu, Warszawie, Karpaczu, Gdańsku. Po otrzymaniu tytułu specjalisty pediatrii dalszą działalność skupił wokół opieki ambulatoryjnej dzieci.
W Ustroniu zapoznał się z działalnością fundacji Fascynujący Świat Dziecka i tak rozpoczęła się współpraca z fundacją oraz Instytutem.

lek. med. Wojciech Wolanin

Lekarz, ginekolog położnik.

mgr Joanna Biela

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalnościach psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia pracy i organizacji. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania – przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Kwalifikacje pedagogiczne nabyła w ramach Bloku Kształcenia Nauczycielskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J (Astley) Hemingway. Członkini zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.

mgr Łukasz Kisiała

Fizjoterapeuta, dyplomowany masażysta i certyfikowany terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Absolwent Fizjoterapii na WSA Bielsko-Biała. Absolwent szkoły masażu w ZDZ Katowice.

Uczestnik szkolenia Terapii czaszkowo-krzyżowej opartej na osteopatii w Centrum Wiedzy Praktycznej w Warszawie. Dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywał podczas takich szkoleń, jak Funkcjonalna Terapia Manualna, czy Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.

Specjalizuje się w diagnozie dzieci i młodzieży ze spektrum FASD. Ukończył kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle. Członek zespołu diagnostycznego FASD w Polskim Instytucie FASD.