Polski Instytut FASD

Polski Instytut FASD,  jest jedyną w Polsce instytucją, której działania są skupione na badaniach przez specjalnie powołane interdyscyplinarne zespoły naukowe i ściśle współpracującą z University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network.

Główną Misją Instytutu jest wszechstronna działalność związana z FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), którą realizujemy min. poprzez:

  • Prowadzenie badań naukowych
  • Wydawanie czasopism i periodyków
  • Współpracę z uczelniami wyższymi
  • Szkolenia diagnostów FASD
  • Szkolenia dla pedagogów, specjalistów i rodzin dzieci z FASD
  • Organizację konferencji

Polski Instytut FASD  zatrudnia 11  specjalistów przeszkolonych przez University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network i jako jedyny w Polsce może przeprowadzać szkolenia i wydawać certyfikaty diagnostów FASD według 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego. Szkolenia przeprowadzane są identycznie i ściśle według standardów FAS Diagnostic & Prevention Network. Więcej informacji TUTAJ

Jesteśmy jedną z siedmiu jednostek na świecie, której wyniki badań i współpracy  są publikowane na stronach  FAS Diagnostic & Prevention Network pod kierownictwem Susan J. Hemingway (Astley).

Już nie trzeba wyjeżdżać do USA – od teraz całe szkolenie można odbyć w Polskim Instytucie FASD.

WSZYSTKIE INSTYTUCJE I OSOBY CHCĄCE WSPOMÓC NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY – KLIKNIJ TUTAJ