Polski Instytut FASD

Polski Instytut FASD,  jest jedyną w Polsce instytucją, której działania są skupione na badaniach przez specjalnie powołane interdyscyplinarne zespoły naukowe i ściśle współpracującą z University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network.

Główną misją Instytutu jest wszechstronna działalność związana z FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorders), którą realizujemy min. poprzez:

  • Prowadzenie badań rozwojowych i naukowych
  • Współpracę z uczelniami wyższymi

Polski Instytut FASD  przeszkolił już prawie 100 specjalistów w całej Polsce wraz z University of Washington w Seattle – FAS Diagnostic & Prevention Network i jako jedyny w Polsce i Europie otrzymał pozwolenie do przeprowadzenia szkolenia i wydawania certyfikatów diagnostów FASD zgodnie ze standardami FAS Diagnostic & Prevention Network.

Jesteśmy jedną z ośmiu jednostek na świecie, trzecią w Europie oraz jedyną w Polsce, której wyniki badań i współpracy są publikowane na stronach  FAS Diagnostic & Prevention Network pod kierownictwem Susan J. Hemingway (Astley).

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje (uczelnie, szpitale, kliniki) oraz osoby zainteresowane tematem FASD lub przystąpieniem do interdyscyplinarnego zespołu badawczego – KLIKNIJ TUTAJ