Oferta szkoleniowa

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Diagnosta i Specjalista FASD

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Specjalista FASD – II stopień

WYKŁAD / WARSZTATY

Dziecko z FAS/FASD w procesie edukacji

Szkolenie dla grup zamkniętych zorganizowanych.

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FAS/FASD w szkole.

WYKŁAD / WARSZTATY

Dziecko z FAS/FASD w procesie edukacji

Szkolenie otwarte.

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FAS/FASD w szkole.

WYKŁAD / WARSZTATY

Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD

Zdobycie najnowszej wiedzy i praktyki w pracy z dzieckiem z FASD.

WYKŁAD / WARSZTATY

Dziecko z FASD w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej – jak poradzić sobie z takim wyzwaniem?

WYKŁAD / WARSZTATY

Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.