Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD

Ilość uczestników:

Grupa do 24 osób

Czas trwania:

8 godzin szkoleniowych

Koszt:

2700,00zł za szkolenie
+ koszt dojazdu i pobytu

Cel główny szkolenia

Zdobycie najnowszej wiedzy i praktyki w pracy z dzieckiem z FASD. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę z dzieckiem chorym na FASD i jego rodziną.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

  • Komunikacji na linii dziecko – nauczyciel – rodzic,
  • potrzeby pracy zespołowej z dzieckiem i jego otoczeniem,
  • najnowszej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

  • Sprawdzonych technik komunikacji z rodzicem dziecka chorego na FASD,
  • budowania i koordynowania zespołów powołanych do pracy z dzieckiem chorym na FASD,
  • szybkiej analizy specyficznych potrzeb rodziny wychowującej dziecko z FASD,
  • praktycznych technik radzenia sobie w sytuacji kryzysowej z dzieckiem.

Uczestnik szkolenia otrzyma

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
  • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD.

Metody

Warsztat, prezentacja, wykłady, case study, ćwiczenia.

Prowadzący

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, certyfikowany Trener i szkoleniowiec.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej.