Dziecko z FAS/FASD w procesie edukacji

Ilość uczestników:

do 50 osób

Czas trwania:

Około 4h (może zostać podzielone na części)

Koszt:

zapytaj o cenę: +48 691 103 691
lub fundacja@fasfundacja.pl

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, a w szczególności PCPR, kuratorów, osób wspierających rodziny i samych rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych.

Forma szkolenia

wykład, warsztaty

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, a także poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań w praktyce pedagogiczno-psychologicznej i społecznej.

Program szkolenia

 • Skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol.
 • Trauma dziecka chorego na FASD.
 • Schemat uczenia się dziecka z FASD.
 • Problemy dnia codziennego – zaburzenia integracji sensorycznej.
 • Organiczne uszkodzenia OUN dziecka chorego na FASD.
 • Zespół jako gwarant sukcesu dziecka i wsparcia rodziny.
 • Rola rodziny w edukacji i rozwoju dziecka z FASD.
 • Techniki wspomagające nauczanie dziecka z FASD.
 • Istota zdrowia i komfortu psychicznego rodzica.

Dodatkowe informacje

 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie uczestnictwa;
 • Koszt dojazdu i ewentualny nocleg szkoleniowca jest dodatkowo płatny;
 • Warunkiem akceptacji oferty i rezerwacji terminu szkolenia jest podpisanie umowy i przedpłata w wysokości 50% wartości brutto. Drugą ratę w wysokości 50% wartości brutto należy wpłacić w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Preleganci

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.