Dziecko z FASD w rodzinie adopcyjnej lub zastępczej – jak poradzić sobie z takim wyzwaniem?

Ilość uczestników:

do 50 osób

Czas trwania:

8h

Koszt:

od 1600,00zł netto

Opis szkolenia

Szkolenie będzie specjalnie przygotowane według potrzeb szkoleniowych słuchaczy, którymi będą rodzice dzieci chorych na FASD i pracownicy socjalni.

Forma szkolenia

Prelekcja, prezentacja, warsztat, studium przypadku.

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, rodzinie i społeczności, poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka, poznanie praw jakie przysługują rodzinom wychowującym dzieci z FASD, omówienie prawidłowej diagnozy i możliwości terapeutycznych, poszukiwanie wspólnych rozwiązań na przykładach.

Program szkolenia

14 dni przed szkoleniem – przesłanie wypełnionych ankiet w celu dokładnego ustalenia potrzeb szkoleniowych;
8:00 – 9:45 – zapoznanie grupy (ćwiczenie wprowadzające), wykład z zakresu FASD;
9:45 – 10:00 – przerwa;
10:00 – 12:00 – poznanie prawidłowej diagnostyki FASD, jak interpretować (wszystkie) opinie i diagnozy dziecka, czego wymagać od diagnostów, terapeutów i nauczycieli (planowanie wsparcia terapeutycznego);
12:00 – 12:45 – przerwa
12:45 – 14:00 – studium przypadku (warsztat);
14:00 – 14:15 – przerwa;
14:15 – 16:00 – podsumowanie, omawianie (zewnętrznych) przypadków, tworzenie struktury działań ułatwiających codzienne funkcjonowanie rodziny wychowującej dziecko z FASD.

Dodatkowe informacje

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie uczestnictwa;
  • Ceny są podane w wartościach netto do których należy doliczyć 23% VAT;
  • Koszt dojazdu i ewentualny nocleg szkoleniowca jest dodatkowo płatny;
  • Warunkiem akceptacji oferty i rezerwacji terminu szkolenia jest podpisanie umowy i przedpłata w wysokości 50% wartości brutto. Drugą ratę w wysokości 50% wartości brutto należy wpłacić w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Preleganci

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.