Specjalista FASD – II stopień

Ilość uczestników:

8 osób

Czas trwania:

4 spotkania po 8 godzin

Koszt:

4840,00zł netto od osoby

Opis szkolenia

Rozwinięcie pierwszego stopnia szkolenia dla diagnostów o wiedzę praktyczną.

Forma szkolenia

 • Wykłady stacjonarne,
 • warsztat,
 • studium przypadków,
 • czynne uczestnictwo w zjeździe dla dzieci chorych na FASD,
 • superwizja.

Cel szkolenia

 • Uzyskanie uprawnień specjalisty FASD,
 • pogłębienie wiedzy o FASD,
 • prawidłowy dobór terapii w praktyce,
 • praktyczna wiedza na temat funkcjonowania dzieci będących w pieczy zastępczej i rodzinach adopcyjnych (spotkanie z opiekunami pieczy),
 • głębokiego interdyscyplinarny wywiad – jego zalety i wady,
 • nabycie praktycznej umiejętności pracy z dziećmi z FASD.

Program szkolenia

Szkolenie organizowane będzie w 4 soboty po 8 godzin szkoleniowych każda. Na zakończenie koniecznym będzie uczestnictwo w 4-dniowym wakacyjnym zjeździe rodzin z chorymi dziećmi.

Dodatkowe informacje

 • Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest ukończenie szkolenia „Diagnosta FASD – I stopień”.
 • Warunkiem akceptacji oferty i rezerwacji terminu szkolenia jest podpisanie umowy i przedpłata w wysokości 50% wartości brutto. Drugą ratę w wysokości 50% wartości brutto należy wpłacić w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe.
 • Warunkiem utrzymania certyfikatu jest coroczna superwizja w kwocie 300,00zł netto od osoby.