Dziecko z FAS/FASD w procesie edukacji – szkolenie online

Szkolenie dla zorganizowanych grup zamkniętych.

Ilość uczestników:

Grupa do 16 osób

Czas trwania:

5 godzin szkoleniowych
on-line

Koszt:

1600,00zł za szkolenie

Cel główny szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD w szkole, a także poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań w praktyce pedagogiczno-psychologicznej i społecznej.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla specjalistów (nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych i wspierających pieczę zastępczą, kuratorów) oraz dla samych rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych wychowujących dzieci z FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • Prawidłowej diagnostyki i jej zastosowania w życiu codziennym,
 • szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci chorych na FASD,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • tworzenia i koordynacji zespołu specjalistów utworzonego na potrzeby kształcenia dziecka z FASD,
 • prawidłowej komunikacji ze wszystkimi osobami i instytucjami wspierającymi edukację,
 • praktycznych technik ułatwiających funkcjonowanie dziecka z FASD w placówce edukacyjnej.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD

Zagadnienia

 • zaznajomienie się z tematyką FASD,
 • omówienie faktów i mitów wokół FASD,
 • poznanie grupy zwiększonego ryzyka oraz wskazań do diagnostyki,
 • poznanie prawidłowej diagnostyki,
 • omówienie potrzeby podejścia różnicowego do ścieżki edukacyjnej w uwarunkowaniu specyfiki rodzin biologicznych, zastępczych i adopcyjnych,
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • zapoznanie się ze skutkami odrzucenia i zaburzeniami przywiązania,
 • poznanie podstaw neurofizjologii i rozwoju emocjonalnego dziecka,
 • omówienie skutków traumy oraz mechanizmów przemocy emocjonalnej i fizycznej,
 • omówienie sensu zespołowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka,
 • rozpoznanie symptomów odrzucenia i jego konsekwencji,
 • planowanie bezpiecznego domu i szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych.

Prowadzący

mgr Aleksandra Stokłosa – Wapienik

Certyfikowamy Diagnosta i Specjalista FASD

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD, Członek Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka.

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY
 • Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD
 • „Metody pracy z dziećmi z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS)”
 • „Nawigacja słowa. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów kl. VIII”
 • „Wsparcie psychologiczne uczniów w radzeniu sobie w nowej rzeczywistości szkolnej”
 • Wiele innych.
CO MNIE WYRÓŻNIA?
 • wiedza przekazywana na moich szkoleniach to przede wszystkim doświadczenie nabyte podczas 30-letniej pracy zawodowej, której na próżno szukać w książkach;

Prowadzone przeze mnie szkolenia są niepowtarzalne:

 • szkolenia tworzone specjalnie dla konkretnej grupy uczestników;
 • aktywne włączanie uczestników w szkolenie, dzięki czemu wiedza zostaje lepiej przyswojona;
 • uczę praktycznych rozwiązań problemów, które wypracowałam przez lata pracy w zawodzie, a uczestnicy mogą wykorzystywać je z powodzeniem w życiu zawodowym i prywatnym;

Szkolenia są tak skonstruowane, że uczestnicy, bazując na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym