Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD – szkolenie online

Szkolenie dla zorganizowanych grup zamkniętych.

Ilość uczestników:

Grupa do 16 osób

Czas trwania:

5 godzin szkoleniowych online

Koszt:

1600,00zł za szkolenie

Cel główny szkolenia

Zdobycie najnowszej wiedzy i praktyki w pracy z dzieckiem z FASD. Poszukiwanie wspólnych rozwiązań ułatwiających codzienną pracę z dzieckiem chorym na FASD i jego rodziną.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • Komunikacji na linii dziecko – nauczyciel – rodzic,
 • potrzeby pracy zespołowej z dzieckiem i jego otoczeniem,
 • najnowszej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • Sprawdzonych technik komunikacji z rodzicem dziecka chorego na FASD,
 • budowania i koordynowania zespołów powołanych do pracy z dzieckiem chorym na FASD,
 • szybkiej analizy specyficznych potrzeb rodziny wychowującej dziecko z FASD,
 • praktycznych technik radzenia sobie w sytuacji kryzysowej z dzieckiem.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD.

Prowadzący

mgr Aleksandra Stokłosa – Wapienik

Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD, Członek Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka.

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY
 • Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD
 • „Metody pracy z dziećmi z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS)”
 • „Nawigacja słowa. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów kl. VIII”
 • „Wsparcie psychologiczne uczniów w radzeniu sobie w nowej rzeczywistości szkolnej”
 • Wiele innych.
CO MNIE WYRÓŻNIA?
 • wiedza przekazywana na moich szkoleniach to przede wszystkim doświadczenie nabyte podczas 30-letniej pracy zawodowej, której na próżno szukać w książkach;

Prowadzone przeze mnie szkolenia są niepowtarzalne:

 • szkolenia tworzone specjalnie dla konkretnej grupy uczestników;
 • aktywne włączanie uczestników w szkolenie, dzięki czemu wiedza zostaje lepiej przyswojona;
 • uczę praktycznych rozwiązań problemów, które wypracowałam przez lata pracy w zawodzie, a uczestnicy mogą wykorzystywać je z powodzeniem w życiu zawodowym i prywatnym;

Szkolenia są tak skonstruowane, że uczestnicy, bazując na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym