Specjalnie przygotowane szkolenie dla wszystkich osób zainteresowanych oraz instytucji państwowych czy firm prywatnych

Ilość uczestników:

Grupa od 1 do 8 osób

Czas trwania:

od 3 do 10 godzin szkoleniowych
(stacjonarnie, warsztatowo)

Koszt:

od 300,00zł za 1 godzinę szkoleniową
+ koszt dojazdu i pobytu

Szkolenie na raty - wygodnie i szybko!

Za to szkolenie możesz w wygodny sposób zapłacić w 4, 8 lub 12 ratach! Potrzebujesz tylko dowodu osobistego i telefonu!
Chcesz skorzystać z rat? Skontaktuj się z nami: +48 519 087 892

Cel główny szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia na indywidualne zamówienie klienta.

Dla kogo szkolenie?

Dla wszystkich osób zainteresowanych oraz instytucji państwowych czy firm prywatnych.

Zakres i tematyka szkoleń na zamówienie

 • Szkolenia z dziedziny psychologii,
 • Szkolenia z dziedziny medycznej,
 • Szkolenia z dziedziny uzależnień behawioralnych i od środków psychoaktywnych,
 • Szkolenia dla nauczycieli,
 • Szkolenia logopedyczne i fizjoterapeutyczne,
 • Szkolenie z komunikacji międzyludzkiej,
 • Szkolenie z negocjacji,
 • Szkolenie z wystąpień publicznych,
 • Szkolenia biznesowe,
 • I wiele innych.

W zależności od zakresu szkolenia uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie

 • tworzenia i koordynacji pracy własnej czy zespołowej,
 • prawidłowej komunikacji,
 • praktycznych technik ułatwiających codzienną pracę.

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD

Osoba nadzorująca szkolenia

Janusz Morawiec

CEO, Manager, Certyfikowany Trener

Kluczowe informacje

 • Działam w oparciu o najwyższe Standardy i zgodnie z kodeksem etyki trenera, co oznacza, że moje szkolenia są efektywne, a ich efekty są mierzalne. W pracy kładę nacisk na wdrożenie zdobytych kompetencji w życie, dzięki czemu szkolenia niosą za sobą realne korzyści dla uczestników i organizacji.
 • Ponad 1 000 godzin w prowadzeniu szkoleń i pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji,
 • prowadzę szkolenia stacjonarne, bez używania prezentacji multimedialnych i wykładów – zamiast tego realnie angażuję uczestników w proces uczenia się, poprzez różnorodne metody aktywizujące,
 • laureat nagrody „Przyjaciel Dzieci 2019”,
 • wieloletni praktyk w pracy z dziećmi z FASD i ich rodzinami,
 • posiadacz Certyfikatu Trenera Biznesu,
 • pasjonat samodoskonalenia, uczenia i rozwoju osobistego,
 • posiadacz certyfikatu specjalisty i diagnosty FASD, nadany przez dr. Susan Astley (Hemingway) dyrektor kliniki FASDPN przy Uniwersytecie Waszyngtońskim,
 • Fundator Fundacji Awes,
 • Prezes Zarządu Polskiego Instytutu FASD,
 • Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Awes Medical
 • CEO Awes Group;
 • W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
 • członek rady konsultacyjnej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Znawca z tematów: traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży oraz alternatywnych metod nauki i edukacji domowej.

Czym się wyróżniam?

 • jestem specjalistą z zakresu prowadzonych szkoleń – przekazuję wiedzę i umiejętności zdobyte na drodze praktycznych doświadczeń, odwołując się do ich strony merytorycznej,
 • angażuję uczestników w szkolenie, prowadzę szkolenia bez prezentacji multimedialnych i nudnych wykładów ,
 • tworzę szkolenia od podstaw – nie korzystam z szablonów i schematycznego działania, za każdym razem dostosowując szkolenia do konkretnej branży, firmy i grupy uczestników,
 • jestem energiczny i pracuję z pasją, dzięki czemu potrafię nawiązać wspaniały kontakt z uczestnikami,
 • podejmuję się tylko tych zadań, które mogę wykonać perfekcyjnie, ponieważ swoją pracę traktuję poważnie.

Tematyka szkoleń

Obszary tematyczne, z których szkolę, doradzam lub prowadzę mentoring:

 • Kompletna i praktyczna wiedza z zakresu FASD.
 • Specjalistyczne szkolenie „Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD”.
 • Kompletna wiedza w zakresie dziecka z FASD w procesie edukacji.
 • Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej dziecka z FASD.
 • Dziecko z FASD w rodzinie zastępczej, adopcyjnej – jak sobie poradzić z takim wyzwaniem?
 • Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.
 • Efektywna praca zespołowa, metody pracy zespołowej, zarządzanie zespołem.
 • Zarządzanie zadaniami w czasie, umiejętność organizacji i planowania zadań.

Ponad to, prowadzę:

 • szkolenia integracyjne dla różnych szczebli zarządzania: połączenie integracji ze szkoleniem,
 • projekty rozwojowe, doradcze i konsultingowe dla firm.

Jakie są moje szkolenia?

Prowadzone przeze mnie szkolenia są niepowtarzalne:

 • Zawierają praktyczne rozwiązania problemów, które można napotkać w codziennej pracy,
 • uwzględniają specyfikę branży reprezentowanej przez uczestników szkolenia,
 • prowadzone są przy ciągłej interakcji z uczestnikami, dzięki temu warsztaty nabierają interesującej formy oraz właściwego grupie tempa, bez użycia prezentacji multimedialnych i wykładów,
 • kładę nacisk na zmianę postawy uczestników, dzięki czemu stosują oni w praktyce przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętności.

Podczas wszystkich moich szkoleń stosuję cykl Kolba, czyli system nauki poprzez doświadczenie – oznacza to, że uczestnicy najpierw wykonują ćwiczenie, po jego omówieniu przyswajają teorię, a następnie przekładają na realne zastosowanie.

Dzięki bazowaniu na własnych przeżyciach i obserwacjach oraz teorii, uczestnicy są w stanie zastosować przyswojoną wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.

 

Wybrani klienci i odbiorcy szkoleń

 • Uniwersytet Śląski filia w Cieszynie,
 • Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS w Katowicach,
 • Regionalne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 • „ATELIER” Centrum Profilaktyki i Reedukacji,
 • ROPS-y,
 • MOPS-y,
 • PCPR-y,
 • Powiaty,
 • Urzędy miast,
 • Urzędy gmin,
 • Dom Dziecka w Cieszynie,
 • Gminne Ośrodki Kultury,
 • Miejskie Domy Kultury,
 • Przedszkola,
 • Szkoły podstawowe,
 • Szkoły ponadpodstawowe,
 • … i wiele innych!

Kontakt

Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące mojego doświadczenia i kompetencji – zapraszam do kontaktu w celu doprecyzowania szczegółów współpracy.