Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.

Ilość uczestników:

Grupa do 24 osób

Czas trwania:

2 godziny szkoleniowe
stacjonarne

Koszt:

700,00zł netto za szkolenie
+ koszt dojazdu i pobytu

Cel główny szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat prawidłowej diagnozy dziecka z podejrzeniem FASD, a także poznanie jak prawidłowo rozumieć diagnozę i jak stosować się do jej zaleceń. Omawianie sprawdzonych rozwiązań wdrożenia w życie przedmiotowej diagnozy FASD.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla specjalistów jak i do samych rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych wychowujących dzieci z FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • Prawidłowej diagnostyki i jej zastosowania w życiu codziennym,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej diagnozy FASD,
 • znajomości praw przysługujących rodzinom i osobą ich wspierającym,
 • praktycznych technik ułatwiających funkcjonowanie dziecka z FASD

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD

Zagadnienia

 • Kiedy zgłosić się lub kierować na diagnozę FASD?
 • Jak powinna przebiegać diagnoza FASD?
 • Jakich można użyć narzędzi diagnostycznych?
 • Jak powinien wyglądać końcowy dokument diagnostyczny?
 • Jak rozumieć poszczególne punkty diagnozy?
 • Analiza i wdrażanie w życie zaleceń diagnostycznych.
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • omówienie sensu zespołowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka

Prowadzący

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, certyfikowany Trener i szkoleniowiec.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej.