Diagnostyka FASD i co dalej? – jak rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny.

Ilość uczestników:

do 50 osób

Czas trwania:

1-2h

Koszt:

zapytaj o cenę: +48 691 103 691 lub fundacja@fasfundacja.pl

Opis szkolenia

Szkolenie jest dedykowane dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, PCPR, kuratorów, osób wspierających rodziny i samych rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych.

Forma szkolenia

Wykład, warsztaty

Cel szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat prawidłowej diagnozy dziecka z podejrzeniem FASD, a także poznanie jak prawidłowo rozumieć diagnozę i jak stosować się do jej zaleceń. Omawianie sprawdzonych rozwiązań wdrożenia w życie przedmiotowej diagnozy FASD.

Program szkolenia

  • Kiedy zgłosić się lub kierować na diagnozę FASD?
  • Jak powinna przebiegać diagnoza FASD?
  • Jakich można użyć narzędzi diagnostycznych?
  • Jak powinien wyglądać końcowy dokument diagnostyczny?
  • Jak rozumieć poszczególne punkty diagnozy?
  • Analiza i wdrażanie w życie zaleceń diagnostycznych.
  • Analiza przypadków.

Dodatkowe informacje

  • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie uczestnictwa;
  • Koszt dojazdu i ewentualny nocleg szkoleniowca jest dodatkowo płatny;
  • Warunkiem akceptacji oferty i rezerwacji terminu szkolenia jest podpisanie umowy i przedpłata w wysokości 50% wartości brutto. Drugą ratę w wysokości 50% wartości brutto należy wpłacić w terminie do 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Preleganci

Janusz Morawiec

Prezes Zarządu i Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Ośrodka Terapii Uzależnień NZOZ „Lewin” w Wiśle, W-ce Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, specjalista FASD.

Adoptowany, jak to sam nazywa, „przez wspaniałych i jedynych rodziców, którym wszystko zawdzięcza”. Prywatnie kochający mąż i adopcyjny tata dwójki chłopców chorych na FAS. Miłośnik szybkiej jazdy samochodem i człowiek „wywrotowiec” twierdzący, że wystarczy tylko chcieć. Spełnia wszystkie swoje marzenia, jest jak czas – nigdy się nie zatrzymuje. Człowiek empatyczny i z wielkim sercem, twierdzący, że otaczający nas świat jest piękny, tylko trzeba odpowiednio z niego korzystać. Każdą trudność odbiera jako kolejną próbę, która może tylko wzmocnić i potwierdzić nasze człowieczeństwo.

Janusz Morawiec to przyjaciel Domów Dziecka (laureat nagrody Przyjaciel Dzieci 2019), praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.