Polska Sieć Diagnostyczna FASD

Chcesz, aby Twoja placówka dołączyła do Polskiej Sieci Diagnostycznej FASD?
Skontaktuj się z nami w tej sprawie: zarzad@pi-fasd.org

Polski Instytut FASD oraz University of Washington w Seattle (USA) zapraszają na szkolenie w zakresie prawidłowej diagnostyki FASD i do zdobycia unikatowego na skalę Polski Certyfikatu „Diagnosta i specjalista FASD”, przyznawanego ściśle wg standardów Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network w Seattle.
Polski Instytut FASD jest jednym z 7 na świecie i jedynym w Europie akredytowanym partnerem w zakresie przeprowadzania szkoleń według ścisłych wytycznych i standardów Washington State FAS Diagnostic & Prevention Network, z dyrektorem prof. dr Susan Hemingway (Astley) na czele.

 

Filtruj wg