Prawidłowa diagnostyka FASD zgodna z polskimi rekomendacjami – jak przeprowadzić, rozumieć diagnozę i jak wykorzystać ją w życiu codziennym dziecka i rodziny – szkolenie online

Szkolenie online dla zorganizowanych grup zamkniętych.

Ilość uczestników:

Grupa do 16 osób

Czas trwania:

3 godziny szkoleniowe online

Koszt:

1200,00zł za szkolenie

Cel główny szkolenia

Zdobycie wiedzy na temat prawidłowej diagnozy dziecka z podejrzeniem FASD, a także poznanie jak prawidłowo rozumieć diagnozę i jak stosować się do jej zaleceń. Omawianie sprawdzonych rozwiązań wdrożenia w życie przedmiotowej diagnozy FASD.

Uczestnikami szkolenia mogą być

Szkolenie dedykowane jest zarówno dla specjalistów jak i do samych rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych wychowujących dzieci z FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę w zakresie

 • Prawidłowej diagnostyki i jej zastosowania w życiu codziennym,
 • potrzeby interdyscyplinarnego podejścia diagnostycznego,
 • najnowszej praktycznej i szeroko pojętej wiedzy o FASD.

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie

 • prawidłowego zastosowania 4-Cyfrowego Kwestionariusza Waszyngtońskiego,
 • przeprowadzenia wysokospecjalistycznej diagnozy FASD,
 • znajomości praw przysługujących rodzinom i osobą ich wspierającym,
 • praktycznych technik ułatwiających funkcjonowanie dziecka z FASD

Uczestnik szkolenia otrzyma

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawione przez Polski Instytut FASD,
 • materiały edukacyjne i szkoleniowe,
 • 10% rabatu na wszystkie konferencje organizowane przez Polski Instytut FASD

Zagadnienia

 • Kiedy zgłosić się lub kierować na diagnozę FASD?
 • Jak powinna przebiegać diagnoza FASD?
 • Jakich można użyć narzędzi diagnostycznych?
 • Jak powinien wyglądać końcowy dokument diagnostyczny?
 • Jak rozumieć poszczególne punkty diagnozy?
 • Analiza i wdrażanie w życie zaleceń diagnostycznych.
 • poznanie kategorii diagnostycznych i podsumowań klinicznych,
 • omówienie sensu zespołowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka

Prowadzący

mgr Sylwia Ryżewska

Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD,
Członkini interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD

Członek Zarządu oraz Współzałożyciel Polskiego Instytutu FASD, Wiceprezes Zarządu Fundacji Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Certyfikowany Diagnosta i Specjalista FASD, Członkini interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD.

W 2017 roku ukończyła certyfikowany kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle oraz uczestniczyła w treningu organizowanym przez Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network w Klinice Uniwersytetu Waszyngtońskiego w USA, pod okiem dr Susan J. (Astley) Hemingway, zostając Certyfikowanym Diagnostą i Specjalistą FASD.

Od ponad dwóch lat członkini interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD.