Nawiązanie współpracy między Polskim Instytutem FASD a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

W dniu 26.10.2020r. została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Polskim Instytutem FASD. Na Uniwersytecie Śląskim planowane jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego ukierunkowanego na badania dotyczące społecznych i edukacyjnych kontekstów funkcjonowania osób z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder), czego naturalną konsekwencją jest poszukiwanie zewnętrznych…