Rozwój dziecka z FASD w rodzinie biologicznej a adopcyjnej/zastępczej

Wiele dzieci z FASD wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Te co pozostają w rodzinach biologicznych często są narażone na zaniedbywanie ich potrzeb, przemoc fizyczną lub psychiczną, wzrastają wśród niekorzystnych warunków i wzorców społecznych. Często rodzice biologiczni nadużywają alkoholu, są niedojrzali, żyją w ubóstwie, są nieporadni życiowo. Dzieci mocno dysfunkcyjnym rodzicom są…