Konsekwencje złożonej traumatyzacji u dziecka z FAS/FASD

Każda trauma niesie za sobą swoiste, nieprzyjemne konsekwencje. Wiemy już, że dziecko z FAS/FASD jest ofiarą złożonej traumatyzacji i z jej skutkami musi funkcjonować na co dzień. Poniżej opisuję przykładowe zachowania dziecka, które mogą wskazywać na zmaganie się z traumatycznymi doświadczeniami. Objawy mogą być różne i inne u każdego z dzieci, ponieważ każde dziecko z…

Rodzaje traum rozwojowych u dziecka z FAS/FASD

Dziecko z FAS/FASD jest narażone na przeżywanie wielu traum, efektem czego jego zachowanie może być podobne do objawów dla osób po doświadczeniach stresu urazowego. Lista traumatyzujących sytuacji w życiu takiego dziecka jest bardzo długa i pozostawiają one trwały ślad ujawniający się w jego zachowaniu, funkcjonowaniu i spostrzeganiu. Do pierwszej sytuacji traumatyzującej dochodzi podczas wpływu alkoholu…

Rozwój psychofizyczny dziecka z FAS/FASD w rodzinie narażonej na przemoc i agresję

Niestety często jest tak, że wiele osób nie radzi sobie z problemami i emocjami. Pomimo, że pomoc w dzisiejszych czasach jest na wyciągnięcie ręki nie korzystają z niej. Przenoszą problemy i związane z nimi frustracje do domu, nie rzadko szukają rozluźnienia sięgając po używki często uzależniając się od nich. Odreagowują swoją frustrację w domu stosując…

Wpływ zaburzeń wtórnych na funkcjonowanie dzieci z FAS/FASD oraz ich rodzin

 Zaburzenia wtórne to te, które rozwijają się w toku życia, związane między innymi: z problemami społecznymi, trudnościami emocjonalnymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania. Wielu tych trudności i problemów możemy uniknąć poprzez lepsze zrozumienie problemu i właściwe postępowanie poprzez odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne i wychowawcze (dostosowane do potrzeb i trudności rozwojowych dziecka z FAS/FASD). Bardzo często dzieci z…

Rozwój dziecka z FASD w rodzinie biologicznej a adopcyjnej/zastępczej

Wiele dzieci z FASD wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Te co pozostają w rodzinach biologicznych często są narażone na zaniedbywanie ich potrzeb, przemoc fizyczną lub psychiczną, wzrastają wśród niekorzystnych warunków i wzorców społecznych. Często rodzice biologiczni nadużywają alkoholu, są niedojrzali, żyją w ubóstwie, są nieporadni życiowo. Dzieci mocno dysfunkcyjnym rodzicom są…

Specyficzne trudności matki biologicznej dziecka z FASD

Niestety w dzisiejszych czasach alkohol jest wszędzie dostępny, tradycją jest też to, że na różnych imprezach okolicznościowych wszędzie na stołach królują trunki alkoholowe, którymi wznosimy toasty. Wiele przyszłych mam nie wiedząc, że są we wczesnej ciąży sięgają po alkohol, a narażenie płodu na działanie alkoholu w pierwszych tygodniach ciąży powoduje największe szkody u maluszka. Na…

Funkcjonowanie emocjonalno i społeczne dziecka z FASD

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z FASD jest bardzo utrudnione, ponieważ prenatalna ekspozycja na alkohol uszkodziła funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i wiele narządów wewnętrznych organizmu. Profil dysfunkcji FASD może być różny. Nie ma dwójki dzieci z FASD, które by miały identyczne objawy zaburzeń. Jedno będzie przejawiało kilka pojedynczych zaburzeń inne bardzo dużo i o różnym nasileniu. Wszystko…

FASD jako społeczna plaga XXI wieku

Alkohol spożywany przez kobietę spodziewającą się dziecka, może uszkodzić każdy z rozwijających się organów i każdą część układu nerwowego, u rozwijającego się płodu. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą można wypić w czasie ciąży. Pomimo tej wiedzy i licznych kampanii uświadamiających społeczeństwu jaki wpływ ma alkohol na rozwój dziecka narażonego w życiu płodowym na kontakt…

Przywiązanie dziecka z FASD

Przywiązanie dziecka z rodzicami/opiekunami zaczyna kształtować się już w pierwszych miesiącach życia. Na przywiązanie ma wpływ to, jak opiekunowie reagują na sygnały dawane przez dziecko, oraz z jaką uwagą i z jakimi emocjami troszczą się o nie. Każde dziecko w bliskim kontakcie z opiekunem czuje wszystkie emocje, które odczuwa rodzic, poprzez ciało. Przytulane dziecko czuje…

Sygnały FASD

Każdy rodzic decydujący się na dziecko pragnie by było ono zdrowe i prawidłowo się rozwijało. Kobiety będące w ciąży, w czasie jej trwania, nie powinny spożywać alkoholu, ponieważ każda jego dawka, nawet najmniejsza, może nieodwracalnie uszkodzić płód i doprowadzić do wystąpienia FASD. Niestety często zdarza się tak, że niektóre kobiety nie wiedząc, że są we…