Konsekwencje złożonej traumatyzacji u dziecka z FAS/FASD

Każda trauma niesie za sobą swoiste, nieprzyjemne konsekwencje. Wiemy już, że dziecko z FAS/FASD jest ofiarą złożonej traumatyzacji i z jej skutkami musi funkcjonować na co dzień. Poniżej opisuję przykładowe zachowania dziecka, które mogą wskazywać na zmaganie się z traumatycznymi doświadczeniami. Objawy mogą być różne i inne u każdego z dzieci, ponieważ każde dziecko z…