Wpływ zaburzeń wtórnych na funkcjonowanie dzieci z FAS/FASD oraz ich rodzin

 Zaburzenia wtórne to te, które rozwijają się w toku życia, związane między innymi: z problemami społecznymi, trudnościami emocjonalnymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania. Wielu tych trudności i problemów możemy uniknąć poprzez lepsze zrozumienie problemu i właściwe postępowanie poprzez odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne i wychowawcze (dostosowane do potrzeb i trudności rozwojowych dziecka z FAS/FASD). Bardzo często dzieci z…