Funkcjonowanie emocjonalno i społeczne dziecka z FASD

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z FASD jest bardzo utrudnione, ponieważ prenatalna ekspozycja na alkohol uszkodziła funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i wiele narządów wewnętrznych organizmu. Profil dysfunkcji FASD może być różny. Nie ma dwójki dzieci z FASD, które by miały identyczne objawy zaburzeń. Jedno będzie przejawiało kilka pojedynczych zaburzeń inne bardzo dużo i o różnym nasileniu. Wszystko…