Rodzaje traum rozwojowych u dziecka z FAS/FASD

Dziecko z FAS/FASD jest narażone na przeżywanie wielu traum, efektem czego jego zachowanie może być podobne do objawów dla osób po doświadczeniach stresu urazowego. Lista traumatyzujących sytuacji w życiu takiego dziecka jest bardzo długa i pozostawiają one trwały ślad ujawniający się w jego zachowaniu, funkcjonowaniu i spostrzeganiu. Do pierwszej sytuacji traumatyzującej dochodzi podczas wpływu alkoholu…