baner www3

W Krakowie pierwsza oficjalna partnerska placówka Polskiej Sieci Diagnostycznej FASD!

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 6.05.2022r. otwarła się w Krakowie pierwsza oficjalna partnerska placówka Polskiej Sieci Diagnostycznej FASD. Została w niej również przeprowadzona pierwsza diagnoza dziecka w kiedunku FAS/FASD. Dla Polskiego Instytutu FASD jest to wydarzenie bardzo wielkiej wagi, ponieważ pokazuje to jak duże potrzeby diagnostyczne oraz wiedzy o FAS/FASD są w Polsce! Od teraz…

Czytaj więcej...

Konsekwencje złożonej traumatyzacji u dziecka z FAS/FASD

Każda trauma niesie za sobą swoiste, nieprzyjemne konsekwencje. Wiemy już, że dziecko z FAS/FASD jest ofiarą złożonej traumatyzacji i z jej skutkami musi funkcjonować na co dzień. Poniżej opisuję przykładowe zachowania dziecka, które mogą wskazywać na zmaganie się z traumatycznymi doświadczeniami. Objawy mogą być różne i inne u każdego z dzieci, ponieważ każde dziecko z…

Czytaj więcej...

Rodzaje traum rozwojowych u dziecka z FAS/FASD

Dziecko z FAS/FASD jest narażone na przeżywanie wielu traum, efektem czego jego zachowanie może być podobne do objawów dla osób po doświadczeniach stresu urazowego. Lista traumatyzujących sytuacji w życiu takiego dziecka jest bardzo długa i pozostawiają one trwały ślad ujawniający się w jego zachowaniu, funkcjonowaniu i spostrzeganiu. Do pierwszej sytuacji traumatyzującej dochodzi podczas wpływu alkoholu…

Czytaj więcej...

Rozwój psychofizyczny dziecka z FAS/FASD w rodzinie narażonej na przemoc i agresję

Niestety często jest tak, że wiele osób nie radzi sobie z problemami i emocjami. Pomimo, że pomoc w dzisiejszych czasach jest na wyciągnięcie ręki nie korzystają z niej. Przenoszą problemy i związane z nimi frustracje do domu, nie rzadko szukają rozluźnienia sięgając po używki często uzależniając się od nich. Odreagowują swoją frustrację w domu stosując…

Czytaj więcej...

Wpływ zaburzeń wtórnych na funkcjonowanie dzieci z FAS/FASD oraz ich rodzin

 Zaburzenia wtórne to te, które rozwijają się w toku życia, związane między innymi: z problemami społecznymi, trudnościami emocjonalnymi, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania. Wielu tych trudności i problemów możemy uniknąć poprzez lepsze zrozumienie problemu i właściwe postępowanie poprzez odpowiednie oddziaływanie terapeutyczne i wychowawcze (dostosowane do potrzeb i trudności rozwojowych dziecka z FAS/FASD). Bardzo często dzieci z…

Czytaj więcej...

Rozwój dziecka z FASD w rodzinie biologicznej a adopcyjnej/zastępczej

Wiele dzieci z FASD wychowuje się w rodzinach adopcyjnych, zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Te co pozostają w rodzinach biologicznych często są narażone na zaniedbywanie ich potrzeb, przemoc fizyczną lub psychiczną, wzrastają wśród niekorzystnych warunków i wzorców społecznych. Często rodzice biologiczni nadużywają alkoholu, są niedojrzali, żyją w ubóstwie, są nieporadni życiowo. Dzieci mocno dysfunkcyjnym rodzicom są…

Czytaj więcej...

Polski Instytut FASD z certyfikatem SUS 2.0!

Możemy pochwalić się, że po trudnym okresie akredytacji, POLSKI INSTYTUT FASD otrzymał certyfikat SUS 2.0 wydany przez międzynarodową jednostkę certyfikującą DEKRA. Jest to certyfikat potwierdzający spełnianie przez nas najwyższych Standardów Usług Szkoleniowo-Rozwojowych. Certyfikat zobowiązuje nas również do utrzymania obecnych standardów oraz do ciągłego rozwoju szkoleń i kadry trenerskiej.

Czytaj więcej...

Specyficzne trudności matki biologicznej dziecka z FASD

Niestety w dzisiejszych czasach alkohol jest wszędzie dostępny, tradycją jest też to, że na różnych imprezach okolicznościowych wszędzie na stołach królują trunki alkoholowe, którymi wznosimy toasty. Wiele przyszłych mam nie wiedząc, że są we wczesnej ciąży sięgają po alkohol, a narażenie płodu na działanie alkoholu w pierwszych tygodniach ciąży powoduje największe szkody u maluszka. Na…

Czytaj więcej...

Funkcjonowanie emocjonalno i społeczne dziecka z FASD

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dziecka z FASD jest bardzo utrudnione, ponieważ prenatalna ekspozycja na alkohol uszkodziła funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i wiele narządów wewnętrznych organizmu. Profil dysfunkcji FASD może być różny. Nie ma dwójki dzieci z FASD, które by miały identyczne objawy zaburzeń. Jedno będzie przejawiało kilka pojedynczych zaburzeń inne bardzo dużo i o różnym nasileniu. Wszystko…

Czytaj więcej...

FASD jako społeczna plaga XXI wieku

Alkohol spożywany przez kobietę spodziewającą się dziecka, może uszkodzić każdy z rozwijających się organów i każdą część układu nerwowego, u rozwijającego się płodu. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą można wypić w czasie ciąży. Pomimo tej wiedzy i licznych kampanii uświadamiających społeczeństwu jaki wpływ ma alkohol na rozwój dziecka narażonego w życiu płodowym na kontakt…

Czytaj więcej...

Przywiązanie dziecka z FASD

Przywiązanie dziecka z rodzicami/opiekunami zaczyna kształtować się już w pierwszych miesiącach życia. Na przywiązanie ma wpływ to, jak opiekunowie reagują na sygnały dawane przez dziecko, oraz z jaką uwagą i z jakimi emocjami troszczą się o nie. Każde dziecko w bliskim kontakcie z opiekunem czuje wszystkie emocje, które odczuwa rodzic, poprzez ciało. Przytulane dziecko czuje…

Czytaj więcej...

Sygnały FASD

Każdy rodzic decydujący się na dziecko pragnie by było ono zdrowe i prawidłowo się rozwijało. Kobiety będące w ciąży, w czasie jej trwania, nie powinny spożywać alkoholu, ponieważ każda jego dawka, nawet najmniejsza, może nieodwracalnie uszkodzić płód i doprowadzić do wystąpienia FASD. Niestety często zdarza się tak, że niektóre kobiety nie wiedząc, że są we…

Czytaj więcej...

Poradnik „FAS/FASD – czy to problem”

Poradnik „FAS/FASD – czy to problem”, to pierwszy taki poradnik wydany przez Polski Instytut FASD. W poradniku znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące tematu FASD. Taką podstawową wiedzę powinna posiadać każda osoba będąca nauczycielem, opiekunem lub rodzicem dziecka z FASD, pracownikiem socjalnym itp. W kolejnych wydaniach poradnika każdy z tematów, oraz wiele innych, zostaną poszerzone i…

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa on-line

Już 7.12.2020r. od godziny 8:00 będziesz mieć okazję, aby dowiedzieć się jak z FASD poradzono sobie w USA oraz w Norwegii! Specjalistki z tych krajów mogą pojawić się bezpośrednio w Twoim domu, wystarczy zarejestrować się na Międzynarodową Konferencję Szkoleniową on-line „Holistyczne podejście do ścieżki edukacyjnej z dziecka z FASD”. Ale to nie wszystko! Polscy specjaliści…

Czytaj więcej...

Nawiązanie współpracy między Polskim Instytutem FASD a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

W dniu 26.10.2020r. została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Polskim Instytutem FASD. Na Uniwersytecie Śląskim planowane jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego ukierunkowanego na badania dotyczące społecznych i edukacyjnych kontekstów funkcjonowania osób z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder), czego naturalną konsekwencją jest poszukiwanie zewnętrznych…

Czytaj więcej...

Polski Instytut FASD powołany do życia

Dnia 31.07.2020r., aktem notarialnym Rep. 2410/2020, powołany został do życia Polski Instytut FASD. Jest to pierwsza taka jednostka w Polsce. Misją Instytutu jest wszechstronna działalność związana z FASD (ang. Fetal Alcohohol Spectrum Disorders). W zakres działań Instytutu wchodzi przeprowadzanie najwyższej jakości badań nad FASD i standaryzacja diagnostyki FASD w Polsce. Dla Instytutu niezwykle ważnym jest,…

Czytaj więcej...